1. ПОРЪЧКИ И ПРОДУКТИ
 2. ЦЕНИ
 3. ДОСТАВКА И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА
 4. ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
 5. ВРЪЩАНИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ
 6. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВЪРЗАНОСТ
 7. ГАРАНЦИИ
 8. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА
 9. СЪЩЕСТВЕНОСТ
 10. ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ
 11. ЗА PRINCE

  

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Тези общи условия за продажба са приложими за всички покупки сключени от разстояние чрез уебсайта на Принц ООД, с домейн "PrinceBags.com" наричан по-долу "Доставчик" или по телефона чрез отдел за "Обслужване на клиенти". Използването на Сайтът за закупуване на стоки показва вашето съгласие да следвате и да бъдете обвързани с настоящите Общи условия за продажба.

"Потребител" означава всяко лице, което действа за цели, които са извън неговата търговска дейност, дейност или професия. Ако не сте потребител моля, не купувайте продукти от PrinceBags.com.

 

 1. ПОРЪЧКИ И ПРОДУКТИ

При подаване на формулярa за поръчка, PrinceBags.com Ви изпраща по пощата електронно писмо, съдържащо резюме на информацията, свързана с формуляра за поръчка (Условия на продажба, основни характеристики на продуктите, подробна информация за цената, условия на плащане, политика на връщане и транспортни разходи).

Всички поръчки подлежат на потвърждение по имейл от нас. Клиентът приема използването на електронна поща за потвърждаване. Потвърждението за получаване на поръчка включва номера и дата на поръчката, общата сума на поръчката, информация за разходите и времето за доставка, определяне на характеристиките, количеството и цената на поръчаните продукти.

Продавачът си запазва правото да не обработва получените поръчки от потребители, които не са "Потребители" и всяка друга поръчка, която не отговаря на бизнес политиката на Продавача.

PrinceBags ще уведоми Клиента, ако установи, че поръчката не отговаря на тези общи условия за продажба, директно на Сайта, по телефона или електронната поща. Ако Клиентът не успее да коригира грешка или несъответствие с тези общи условия на продажба, съдържащи се в неговата поръчка с PrinceBags.com в рамките на 5 календарни дни след уведомление, PrinceBags.com си запазва правото да анулира поръчката, като цяло, както и плащането.

PrinceBags.com си запазва правото да променя продуктите предлагани на Сайта по всяко време и без предупреждение.

Моля, обърнете внимание, че продуктите, показани на сайта, може да не са налични или преустановени и наличността на продуктите не е гарантирана.

Поръчки с персонализирани продукти, направени съгласно и / или по искане на клиента, както и продукти, които са били променени, съгласно и / или по искане на клиента не могат да се анулират/връщат.

 

 1. ЦЕНИ

Всички цени на сайта са в Български лева и включват всички данъци (включително ДДС) с изключение на таксите за доставка. Цените могат да бъдат променени без предупреждение по всяко време.

Размерът на начисления данък върху продажбите ще зависи от различни фактори, включително от вида на закупения артикул, продажната цена и местоназначението на пратката. Сумата, която се показва на платежната ви страница в кошницата, може да се различава от данъците върху продажбите, които в крайна сметка се таксуват, както е посочено във фактурата, която ще получите с имейла за потвърждение за доставка.

Цените подлежат на промяна. Проверете крайната цена на продажба, преди да изпратите съответната форма за поръчка.

 

 1. ДОСТАВКА И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

Доставката се счита за завършена и правото на собственост върху продуктите ви се прехвърля при приемане на пратката от превозвач.

За информация относно специфичните процедури за доставка и доставка на продукт, влезте в зоната за обслужване на клиенти . Моля, прочетете внимателно тези раздели. Предоставената информация е неразделна част от тези Условия за продажба и следователно се счита за напълно прочетена и приета от Вас в момента на изпращане на формуляра за поръчка.

Не могат да се приемат поръчки, получени от страни, различни от тези, избрани за доставка, или до адреси, на които Доставчикът не може да превози.

Безплатна доставка на поръчки на стойност над 100 лева.

 

 1. ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Моля напишете мейл до CustServ@princebags.com или се обадете на телефон +359 66 803489 за да се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти за допълнителна информация. За допълнителни разяснения влезте в зоната за обслужване на клиенти.

 

 1. ВРЪЩАНИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

Клиента може да прекратите договора с PrinceBags.com, без никакви санкции и без да посочи причина, до  двадесет (14) работни дни от датата на получаване на продукта, закупен на PrinceBags.com.

От сайта в секция "Връщане" PrinceBags.com ще потвърди получаването по електронната поща на декларация от Клиента, или чрез връщане на PrinceBags.com формуляра за анулиране, изпратен на Клиента в надлежно попълнения имейл за потвърждение на поръчката (също достъпен тук) или всяка друга писмена декларация, в която изрично се посочва, че се упражнява правото на отмяна, по пощата на contact@princebags.com или до адрес: ПРИНЦ ООД, Орловска 154, 5300, Габрово

Не се приема връщане на персонализирани продукти, направени съгласно и/или по искане на клиента, както и продукти, които са били променени съгласно и/или по искане на клиента.

За подробности относно отмяната на договора, моля вижте раздела „Правила за връщане“. Моля, прочетете внимателно тези раздели. Предоставената информация е неразделна част от тези Условия за продажба и следователно се счита за напълно прочетена и приета от Вас в момента на изпращане на формуляра за поръчка.

Всички продукти, продавани от PrinceBags.com, се доставят с идентификационен етикет, прикрепен с печат за еднократна употреба също и защитна опаковка. Моля, не махайте етикета, печата и защитната опаковка, които са неразделна част от закупените продукти.

Ако упражнявате правото си да върнете продуктите, продавачът може да откаже да приеме продукти, които са повредени, без етикет и защитната опаковка или които са били променени в техните основни характеристики или качество.

Моля, вижте нашата Политика за връщане, която е неразделна част от тези Общи условия за продажба.

 

 1. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СВЪРЗАНОСТ

С подаването на онлайн формуляр за поръчка, вие безусловно приемате и се задължавате да спазвате разпоредбите на настоящите Условия за продажба съдържащи се на PrinceBags.com, дори чрез връзки, включително Условията за ползване и Декларацията за поверителност. Ако не сте съгласни с определени разпоредби на настоящите Условия за продажба, моля, не изпращайте формуляра си за поръчка за покупка на продукти на PrinceBags.com.

Нашето потвърждение на поръчката, настоящите Общи условия за продажба и нашите други правила на сайта се считат за окончателно и интегрирано споразумение между вас и нас по въпросите, съдържащи се в настоящите Общи условия за продажба.

 

 1. ГАРАНЦИИ

PrinceBags.com предлага само продукти, носещи марката "PRINCE 1991", произведени от ПРИНЦ ООД - със седалище: гр. Габрово, 5300, ул. Орловска 154 - и/или техните упълномощени производители.

Продавачът не продава употребявани продукти, несъвършени продукти или продукти с по-ниско качество от съответните пазарни стандарти.

Някои артикули, предлагани на сайта, са покрити от търговска гаранция. Сроковете на гаранция и съдържанието се посочват към характеристиките на продуктовата страница продукта, също и в "информационната брошура" придружаваща продукта.

Условията за ползване на следпродажбеното обслужване са достъпни в раздела "Общи условия за ползване на следпродажбеното обслужване".

Всички технически подлежащи на ремонт елементи могат да бъдат обслужвани от сервизно обслужване.

PrinceBags не гарантира срок за наличие на резервни части използвани на продуктите. Въпреки това PrinceBags ще положи всички усилия, за да задоволи клиентите си в случай на заявка.

Основните характеристики на продуктите са показани на PrinceBags.com на всяка продуктова страница. Изображенията и цветовете на продуктите, предлагани за продажба на PrinceBags, може да не съответстват точно на реалните продукти, поради използвания интернет браузър или монитор.

 

 1. ОГРАНИЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Снимки, графики и описанията на предлаганите за продажба продукти са само примерни и не обвързват PrinceBags.com. Клиентите могат да получат допълнителна информация, като се свържат с Обслужване на клиенти или в магазини на ПРИНЦ ООД. Докато се полагат всички усилия, за да се гарантира, че цветът и шарките на изделията, изобразени на сайта, точно отразяват оригиналните елементи, могат да възникнат вариации, по-специално поради технически ограничения в цветопредаването на вашето компютърно оборудване. Следователно, PrinceBags.com не носи отговорност за несъществени грешки или неточности в снимките или графичните изображения на елементите, които се появяват на сайта

PrinceBags.com не носи отговорност за закъснение или неизпълнение, причинено от обстоятелства извън неговия разумен контрол.

PrinceBags.com ще информира Клиента за всяко такова случайно събитие или форсмажорни обстоятелства в рамките на седем (7) дни от настъпването му.

В случай, че това преустановяване на изпълнението на задълженията на PrinceBags.com продължи повече от петнадесет (15) дни, Клиентът ще има възможност да анулира текущата поръчка и Дружеството ще го възстанови възможно най-скоро.

 

 1. СЪЩЕСТВЕНОСТ

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за продажба се счита за невалидна, незаконна или неприложима, останалите разпоредби на настоящите Общи условия за продажба остават в пълна сила до степента, разрешена от закона.

 

 1. ГРЕШКИ И НЕТОЧНОСТИ

Нашата цел е да предоставим пълна, точна и актуална информация на нашия уебсайт. За съжаление, не е възможно да се гарантира, че всеки уебсайт е напълно свободен от човешки или технологични грешки. Този уебсайт може да съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, някои от които могат да се отнасят до ценообразуване и наличност и информация за продукта. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, включително след подаване на поръчка, както и да променяме или актуализираме информацията по всяко време без предизвестие.

 

 1. ЗА "ПРИНЦ" ООД

ПРИНЦ ООД

Седалище: гр. Габрово, 5300, ул. Орловска 154 · тел.: +359 66 803489

Фискален код и номер по ДДС: BG 107564645

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки