Shopping Cart

0 items
Home Product Registration

Product Registration

 

ГАРАНЦИОННА  КАРТА                                                                ГК/22
 
Настоящата гаранционна карта удостоверява правото на6-месечна гаранция считано от датата на закупуване. Гаранцията важи на територията на Република Българияи е валидна при вярно и пълно попълнени данни. Този документ се ползва единствено от отбелязания тук потребител на продукта.
Гаранцията покрива следните дефекти:резултат на дефекти във вложените материали или изработката на продукта, в пълно съответствие и спазване на посочените Гаранционни Условия.
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:Гаранцията не се предлага за повърхностния слой /лицето/ на кожата и изрично описаните:
......................................................................................................................................................................................................................
Дълготрайността и външния вид на кожата зависят изцяло от начина на употреба, съхранение и поддръжка на продукта.
Все пак имайте предвид, че всякакви петна, точки, гънки, различия в цвета и структурата са нормални за естествената кожа.
Производителят не осигурява гаранция в случаите на дефекти от неправилна употреба, неправилно съхранение, нормално износване на материалите, излагане на директна слънчева светлина, екстремни температури, намокряне с течности, опит за ремонт извън фирмения сервиз и други външни въздействия.
При такива случаи поправките са за сметка на потребителя!
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно Закон за Защита на Потребителите.
Гаранционна претенция при проявен дефект се приема в търговския обект, от който е закупен продукта при представяне на настоящата гаранционна карта и касова бележка /фактура/ за доказателство на покупката. След гаранционно обслужване се извършва в сервиза на Принц ООД.
 
МОДЕЛ: ..............................................................................               ЦВЯТ: ...........................................................................................
ДАТА: ..................................................................................              ИМЕ: ............................................................................................
ТЪРГОВЕЦ: ……………........…………………................                        ПОДПИС: ....................................................................................
/име, подпис и печат на Търговеца/                                                                                                        /име, подпис на Потребителя/
 
ПРИНЦ ООД / A: 5308,гр. Габрово,ул. Орловска 154 /  T: 066 803489 /  Ф: 066 807467 /  W: www.princebags.com /  E: princeinfo@gmail.com
Fields with * are required.

Additional Information

New Products